Välstadat lisää kannattavuutta Norra Finansin perintäpalvelun avulla