Utökade betalningsvillkor innebär en utmaning för många företag