Dataskydd, GDPR

(General Data Protection Regulation)

För oss på Norra Finans är det viktigt att du som kund känner dig trygg hos oss och att du vet att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi vill därför också vara öppna med hur vi behandlar denna typ av uppgifter och vad vi använder dem till.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och i vår dataskyddspolicy berättar vi hur vi behandlar personuppgifter.

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter du själv har gett oss. Du har rätt att få personuppgifter som är fel rättade och du har rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs. Det finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att vi inte alltid får radera dina personuppgifter direkt. Vi är skyldiga att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla exempelvis arkiveringsregler för bokföring och penningtvättsregelverk.

Här kan du läsa mer om vår dataskyddspolicy.

Kontakt

Norra Finans har utsett ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att Norra Finans behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Tveka inte att kontakta detta dataskyddsombud på adress nedan om du har några frågor eller synpunkter om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.

Om du anser att vi eller något annat företag behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen (tillsynsmyndighet).

För att begära registerutdrag från Norra Finans kontaktar du vårt dataskyddsombud på nedanstående adress:

Norra Finans Sverige AB
Dataskyddsombud
Box 124
953 23 Haparanda

Norra Finans Inkasso AB

Dataskyddsombud
Box 124
953 23 Haparanda

Skicka in din begäran skriftligen tillsammans med en kopia på giltig legitimation samt din namnteckning i original.

Det går även bra att skicka e-post till dataskyddsombud på adressen: gdpr@norrafinans.com