Inkassotjänst

 

med tydlighet och omtanke

Skulder ska betalas. Vi på Norra Finans erbjuder inkasso till företag, vi gör det med tydlighet och omtanke. Vi fokuserar på att bevara goda kundrelationer.

Det kan vara svårt för företag att hantera kunder som inte betalar. Det tar tid och kraft och kanske saknar ert företag tillräcklig med juridisk kompetens för att kunna kräva in skulden. Det kan helt enkelt kosta mer än det smakar. Som extern samarbetspartner kan vi på Norra Inkasso se till att ni får betalt.

Tydligheten i kravhanteringen måste kombineras med smidighet, så att er kundrelation bevaras och på så sätt kan ni fortsätta göra affärer med er kund. Ofta kan en viss flexibilitet och förståelse för gäldenärens situation leda till att skulden betalas.

Vi på Norra Inkasso arbetar med inkasso i hela Norden. Vi har både språkkunskaper och juridisk kompetens på nordisk nivå samt kunskap och erfarenhet om de olika affärskulturerna. Som kund hos oss får du tillgång till vår kundportal där du kan följa alla dina ärenden och naturligtvis också kontakta oss med frågor.

Provisionsinkasso

Provisionsinkasso används vanligen vid till synes omöjliga fordringar där vi på Norra Inkasso efter analys och förberedande åtgärder riktar ett krav mot gäldenären. Detta är en provisionsbaserad tjänst där vi kommer överens om en fördelning av indriven skuld. Om vi på Norra Inkasso inte lyckas driva in skulden står vi för alla kostnader som uppstått i samband med ärendet.

Inkasso – en tillståndspliktig verksamhet

Norra Finans har tillstånd för inkassoverksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill få mer information om vad detta innebär och det regelverk som inkassobolag efterlever så hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats där ni kan läsa mer.

inkasso
Kontakta Oss Idag

Ni har alla anledningar

att ta hjälp av våra tjänster

Vi ser fram emot ditt samtal eller besök då vi under gemytliga former får en chans att berätta mer. Varmt välkommen att kontakta oss!