Christina Lugnet

Om:

Född 1953, Utbildad ekonom och gymnasielärare. Christina har arbetat i olika chefspositioner i drygt 20 år inom privat, kommunal och statlig sektor, senast som kommunchef i Haparanda och GD för Tillväxtverket.

Tommy Innala

Om:

Född 1962 med mångårig erfarenhet från livsmedelsindustrin. Tommy har i ca 30 år arbetat på livsmedelsföretaget Polarica och mellan året 2002-2013 som koncern VD. Sedan 2013 har Tommy flera styrelseuppdrag.

Heli Heikka

Om:

Född 1979, flerårig branscherfarenhet inom den finansiella sektorn. Efter magisterexamen i ekonomi vid Högskolan i Gävle arbetat som revisor hos KPMG och sedan som företagsrådgivare på Swedbank, bl a midcorp. Är nu CFO för Norra Finans, delägare samt styrelseledamot i moderbolaget Norra Finans Holding.

Magnus Lehto

Om:

Född 1975, 20 års erfarenhet inom den finansiella sektorn. Arbetat under denna tid i Swedbank koncernen i flera ledande befattningar bl a som kontorschef, Midcorpansvarig samt som trader/aktiemäklare. Magnus är VD och majoritetsägare i Norra Finans-koncernen och styrelseledamot i koncernbolagen.