Peter Stock reder ut begreppen: “Varje unikt fall bestämmer vilken produkt som är rätt för just det företaget”