Styrelse

Christina Lugnet, styrelseordförande

Född 1953, Utbildad ekonom och gymnasielärare. Christina har arbetat i olika chefspositioner i drygt 20 år inom privat, kommunal och statlig sektor, senast som kommunchef i Haparanda och GD för Tillväxtverket.

Tommy Innala, styrelseledamot

Född 1962 med mångårig erfarenhet från livsmedelsindustrin. Tommy har i  ca 30 år arbetat på livsmedelsföretaget Polarica och mellan året 2002-2013 som koncern VD. Sedan 2013 har Tommy flera styrelseuppdrag.

Marcus Isaksson, styrelseledamot

Född 1972, har studerat ekonomi med inriktning mot finansiering. Marcus har tidigare arbetat med företagsfinansiering i Nordea och SEB samt med riskkapitalinvesteringar för Partnerinvest Övre Norrland AB. Sedan 2016 är Marcus partner och VD för Thoren Tillväxt AB.

Ledning

Magnus Lehto, Koncern VD

Född 1975, 20 års erfarenhet inom den finansiella sektorn. Arbetat under denna tid i Swedbank koncernen i flera ledande befattningar bl a som kontorschef, Midcorpansvarig samt som trader/aktiemäklare. Magnus är VD och majoritetsägare i Norra Finans-koncernen och styrelseledamot i koncernbolagen.

Heli Heikka, Finanschef/CFO

Född 1979, flerårig branscherfarenhet inom den finansiella sektorn. Efter magisterexamen i ekonomi vid Högskolan i Gävle arbetat som revisor hos KPMG och sedan som företagsrådgivare på Swedbank, bl a midcorp. Är nu CFO för Norra Finans, delägare samt styrelseledamot i moderbolaget Norra Finans Holding.

Lars Lindqvist, jurist

Född 1968, med mångårig erfarenhet från Inkassobranschen. Utbildad jurist i Uppsala och meritprövad hos Datainspektionen. Efter det bl a arbetat närmare tio år på Intrum med bl.a. bostadsinkasso, delgivning och juridik. Är nu ansvarig för inkassoverksamheten inom Norra Inkasso.

Marko Lampén, VD Norra Finans Oy

Född 1970, 30 års erfarenhet inom finansiell verksamhet. Erfarenhet av att bygga upp kreditmarknadsbolag med inriktning på företags- och konsumentkrediter i Finland. Har tidigare arbetat som landchef i Finland för Svea Ekonomi, Avida Finans och GCC Capital/Balanzia. Även suttit i styrelsen på Svea Ekonomi.

Lena Selander, verksamhetsansvarig Stockholm

Född 1957, har 35 års erfarenhet från finansbranschen. Till stor del arbetat med att bygga upp verksamheter inom Bank och Finans med fokus på inlåning från och utlåning till privatpersoner. Är nu ansvarig för att utveckla Norra Finans Factoring och Inkassoverksamhet i Stockholm.