Norra Finans är ett finansbolag som utvecklar och erbjuder tjänster som skapar bättre likviditet – vilket ger våra kunder ökad rörelsefrihet och starkare konkurrensförmåga. Vi är verksamma i Norden och vårt huvudkontor finns i Haparanda. Tack vare våra kunders utveckling har vi även etablerat oss i Helsingfors och Stockholm. Norra Finans startade 2015 och har mångdubblat verksamheten på bara några år.

Norra Finans består av

  • Norra Finans Sverige AB 559020-8509
  • Norra Finans Oy 2917108-1
  • Norra Finans Inkasso AB 556184-1783

Affärsidé

Norra Finans erbjuder finansieringslösningar till företag i Sverige och Finland.

  • I både Sverige och Finland har små som stora företag svårt att få gehör för sina finansieringsbehov.
  • Verksamheten präglas av förståelse för kundernas förutsättningar.
  • Tack vare vår unika branschkunskap, våra erfarna medarbetare samt att vi driver teknisk innovation och har affärsmässigt nytänkande så är vi en modern finanspartner.