Norra Finans är ett finansbolag som utvecklar och erbjuder tjänster som skapar bättre likviditet – vilket ger våra kunder ökad rörelsefrihet och starkare konkurrensförmåga. Vi är verksamma i Norden och vårt huvudkontor finns i Haparanda. Tack vare våra kunders utveckling har vi även etablerat oss i Helsingfors och Stockholm. Norra Finans startade 2015 och har mångdubblat verksamheten på bara några år.

Norra Finans består av

  • Norra Finans Sverige AB 559020-8509
  • Norra Finans Oy 2917108-1
  • Norra Finans Inkasso AB 556184-1783

Affärsidé

Norra Finans erbjuder finansieringslösningar till företag i Sverige och Finland.

  • I både Sverige och Finland har små som stora företag svårt att få gehör för sina finansieringsbehov.
  • Verksamheten präglas av förståelse för kundernas förutsättningar.
  • Tack vare vår unika branschkunskap, våra erfarna medarbetare samt att vi driver teknisk innovation och har affärsmässigt nytänkande så är vi en modern finanspartner.

Styrelse

Christina Lugnet, styrelseordförande

Född 1953, Utbildad ekonom och gymnasielärare. Christina har arbetat i olika chefspositioner i drygt 20 år inom privat, kommunal och statlig sektor, senast som kommunchef i Haparanda och GD för Tillväxtverket.

Tommy Innala, styrelseledamot

Född 1962 med mångårig erfarenhet från livsmedelsindustrin. Tommy har i ca 30 år arbetat på livsmedelsföretaget Polarica och mellan året 2002-2013 som koncern VD. Sedan 2013 har Tommy flera styrelseuppdrag.

Magnus Lehto, styrelseledamot samt Koncern VD

Född 1975, 20 års erfarenhet inom den finansiella sektorn. Arbetat under denna tid i Swedbank koncernen i flera ledande befattningar bl a som kontorschef, Midcorpansvarig samt som trader/aktiemäklare. Magnus är VD och majoritetsägare i Norra Finans-koncernen och styrelseledamot i koncernbolagen.

Ledning

Heli Heikka, Finanschef/CFO

Född 1979, flerårig branscherfarenhet inom den finansiella sektorn. Efter magisterexamen i ekonomi vid Högskolan i Gävle arbetat som revisor hos KPMG och sedan som företagsrådgivare på Swedbank, bl a midcorp. Är nu CFO för Norra Finans, delägare samt styrelseledamot i moderbolaget Norra Finans Holding.

 

Mika Oinas, IT-ansvarig/IT-manager

Född 1976, har närmare 20 års erfarenhet från IT-branschen. Har, efter examen i Bachelor of Business Information Technology vid Lapland University, haft rollen som IT-ansvarig i flera bolag. Är nu IT-ansvarig för Norra Finans-koncernen.