Norra Affärs expanderar

Norra Affärs expanderar med en nyetablering i Finland. Dotterbolaget Norra Finans Oy tillhandahåller finansieringstjänster så som fakturafinansiering och fakturaköp på den finska marknaden. Huvudort för dotterbolaget blir i Helsingfors.