Behöver ert företag av olika skäl ett tillfälligt lån?

Bland våra kunder som har ett avtal gällande fakturaköp eller fakturabelåning hos oss är det vanligt att man vill utöka engagemanget med ett företagslån. Det är en lösning som förbättrar likviditeten ytterligare.

Ett företagslån kan användas till många ändamål. Det kan handla om byggnation av produktionslokaler/kontor, investeringar i maskinutrustning, likviditetsförstärkning eller att ni önskar refinansiera befintliga lån hos annan aktör.

Med företagslån avses ett lån med eller utan säkerhet i form av borgen av ägaren.

Avtalsvillkoren bedöms individuellt med utgångspunkt från företagets förutsättningar.

Vid företagslån upprättas en revers(skuldebrev) med uppgifter om lånets villkor, lånebelopp, ränta, borgen, återbetalningstid samt betalningsdagar.

Återbetalningstiden är normalt 12 till 36 månader.