Det första halvåret närmar sig i Vasa: “Både media och näringsliv har visat intresse för oss och våra tjänster”