Det lönar sig att optimera kassaflödet

Att ha ett inflöde och en snabb rotation på pengar är alltid viktigt för företag. På senaste tiden har företagare måste fundera alltmer på kassaflödet i deras verksamheter. Logistiken har varit ett problem, råvaruinförseln är en utmaning och energipriserna har stigit. Samtidigt som det har blivit svårare att få finansieringen till kortfristig driftfinansiering. Fakturaköp- och fakturabelåning (factoring), är ett av de enklaste sätten att snabbt få ett bättre kassaflöde, ändå är det fortfarande många företagare som ännu inte känner till detta.

Norra Finans Finlandschef Rasmus Wahlberg berättar om hur vardagen ser ut för en stor del av små- och medelstora företag.

”för att sammanfatta det hela. Idag är 14 dagar närmare 60 eller 90 dagar. I takt med att osäkerheten ökar förlängs betalningstiderna för större företag. Samtidigt som många inköp måste betalas direkt eller i förskott för att ens få det som företaget beställt.”

Norra Finans är ett finansbolag, som fokuserar på att lösa denna typ av problem som företag har. Norra Finans huvudprodukt är factoring och företagaren kan genast få betalt för sina fakturor, viket innebär att företaget kan vara flexibla mot sina egna kunder och ge dem längre betalningstider som även är en konkurrensfördel för dem. Företag med projektbetonad verksamhet märker speciellt tydligt att det ofta är mycket pengar som ska ut innan något kommer in.

Företag som redan har ett bra kassaflöde använder också Fakturaköp.

– ”En jämnare och mer förutsägbar inkomstström gör ofta att det finns tillräckligt med pengar för utveckling och tillväxt. Många uppskattar också att kunna fokusera på kundservice när man inte hela tiden behöver undra om kunderna har betalat sina räkningar, säger Wahlberg.”

Flera sätt att börja – med eller utan regress.


Fakturabelåning kan skötas på flera sätt. I fakturakrediter fungerar fakturan som en säkerhet för finansiering, men risken för kreditförlust ligger kvar hos faktureringsföretaget. Detta kallas för fakturaköp med regress.

Ett annat sätt är att sälja hela fakturan med risken till Norra Finans. Detta kallas för fakturaköp utan regress.  Då flyttas hela fakturan inkl. fakturaadministrationen, eventuella påminnelser samt inkasso till Norra Finans. Företaget som säljer fakturan tar inte längre någon risk. Därför passar denna tjänst extra bra till företag med tex utrikeshandel.

Passar alla företag


Norra finans kunder består av allt från små till stora företag. Även branscher varierar. Bygg- och transportbolag tillhör kundgrupperna där behovet av kapital fortlöpande är stort. Även infrastrukturbranschen är vanlig, där mycket pengar hos många olika aktörer ska ut innan något kommer in.

-Alla företag gynnas av Factoring tjänster. Speciellt just nu när många företag behöver göra snabba råvaruinköp och andra inköp, för att hålla budget och tidsram. Dessa investeringar måste på något sätt finansieras, och säkerheten räcker inte alltid till för att ta ett banklån, Det är då det är ganska skönt om de första 25 % av ditt projekts betalningspost kommer till ditt konto redan nästa dag, säger Wahlberg

Norra Finans, en flexibel partner

Rasmus Wahlberg berättar hur Norra Finans skiljer sig från andra finansbolag. ” Fakturaköp och snabba företagsfinansieringar är vår styrka. Det betyder i praktiken att vi ger personlig service, där företaget får en egen handläggare och får då snabbt hjälp till olika situationer.

-Mindre företag ska ha samma möjligheter att optimera kassaflödet som stora företag haft i flera år, det är lätt att komma i gång med Norra Finans, då vi har snabb service och våra kunder behöver inte ta på sig några investeringskostnader för att komma igång. Dessutom bestämmer våra kunder själv vilka fakturor de vill sälja och när.

Att det ska gå snabbt och flexibelt är mycket viktigt, speciellt för mindre företag, där samma personer arbetar med flera arbetsuppgifter. Wahlberg ger ett exempel på detta.

Detta är inte bara värdeord som pryder en varumärkeshandbok detta är något vi arbetar efter på riktigt. Vi hade nyligen en ny kund som hade behov av en snabb lösning som vi ordnade på en och en halv dag, inkl. alla redogörelser, godkännanden samt pappersarbete.

 

–          Pratade även med en kund som hade fyra stora fakturor med betalningstider på 120, 150, 180 och 240 dagar! De följer inte någon nationell standard, men vi ordnade en speciell lösning för dem som de inte skulle ha fått från någon bank.

 

 

 

5 skäl att sälja företagets fakturor

5 skäl att sälja företagets fakturor

Att sälja fakturor till Norra Finans underlättar en företagares vardag på många sätt. Norra Finans erbjuder flertalet lösningar för att stärka ditt företags likviditet. Det är tryggt, snabbt och enkelt att arbeta tillsammans med oss.

Med våra tjänster kan du få pengar för dina fakturor till ditt företags konto inom 24 h från att du skickat in fakturorna som ni säljer.

När du säljer dina fakturor till oss, så tar vi ansvar för alla administrativa frågor relaterade till fakturorna.

Det kan vara tex påminnelser och om du vill så sköter vi även de inkassorelaterade delarna. Du behöver inte längre oroa dig för att hantera fordringar eller kontrollera förfallodatum.

Att sälja fakturor gör en företagares dagliga liv mer bekymmersfri och meningsfullt. Genom att värdefull tid och resurser frigörs för att utveckla och hantera företagets kärnverksamhet.

Ditt företag kan uppnå följande fördelar genom att sälja fakturorna

1. Försäljning av fakturor påskyndar företagets kassaflöde, vilket förbättrar företagets likviditet.

 

2. Genom att sälja dina fakturor till oss, kan företaget erbjuda längre betalningsvillkor till dina egna kunder, vilket ger företaget en konkret konkurrensfördel.

 

3. Att omedelbart få pengarna för fakturorna möjliggör att ditt företag kan göra viktiga investeringar utan onödig skuldsättning.

 

4. Genom att sälja dina fakturor kan företaget överföra kreditrisken till finansbolaget, vilket förbättrar företagets balansräkning.

 

5. Försäljning av fakturor medför betydande besparingar i användningen av företagets egna resurser när finansbolaget hanterar fakturorna från början till slut. Kapital frigörs för effektiv användning.

 

Sälj dina fakturor till oss så att du kan fokusera på ditt eget företag istället för att bearbeta fakturor. Norra Finans är ett säkert val för dina fakturor.

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Vi krånglar inte till saker.

 

Alla företag vinner på att optimera kassaflödet

Fakturaköp och fakturabelåning kan ge smidigare vardag

 

För företag i alla storlekar måste löner och andra ut- gifter ut varje månad. För en företagare kan det därför vara skönt att inte ständigt behöva kolla om en viktig kund betalt eller inte. Norra Finans tjänster erbjuder den lättnaden och mycket mera än så.

Många av de större finländska bolagen har använt factoring, alltså fakturaköp och fakturabelåning, i tiotals år redan. Storföretagen har egna ekonomiexperter som förstått nyttan i att optimera omsättningstillgångarna, som det så fint kan heta. Men vad handlar det om egentligen? Vad kan småföretagen och de medelstora bolagen göra för att dra nytta av samma fördelar som de stora redan har.

Dedikerade tvåspråkiga experter

Norra Finans är en aktör i finansbranschen som kan hjälpa alla företag att komma igång med factoring. Det som skiljer Norra Finans från de flesta andra aktörer är att factoring är deras huvudprodukt, det är det de kan bäst och det de brinner för.

– Vi har satsat mycket på infrastrukturen och på att bygga upp smidiga system och konkurrenskraftiga produkter, säger Dan-Ove Stenfors, Norra Finans Area Sales Manager i Österbotten.

Norra Finans har ett Vasakontor och finns därtill i Haparanda, i Luleå, i Stockholm och i Helsingfors. Det är ett genuint finskt-svenskt företag med fötterna på jorden i både Finland och i Sverige.

– Det gör att nästan alla som jobbar hos oss kan betjäna på både svenska och finska, säger Johanna Salmi, marknadsföringschef på Norra Finans.

Det handlar det om

Factoring innebär att ett företag säljer eller belånar sina fakturor. Det finns flera poänger med att göra det. En viktig sak är att företagen då får in pengar direkt, att vardagen löper smidigare.

– Att slippa oroa sig och inte hela tiden behöva kolla om någon betalat eller inte kan i sig vara uppskattat, säger Dan-Ove Stenfors.

Factoring handlar ändå inte bara om det, för det är ett alternativ även när det finns mycket pengar på kontot. Factoring gör att inkomstströmmarna blir jämnare och att det finns pengar att växa.

Företag med projektbetonad verksamhet märker speciellt tydligt att det ofta är mycket pengar som ska ut innan något kommer in.

Många underleverantörer har också märkt att deras uppdragsgivare kräver längre och längre betalningstider.

– Våra lösningar möjliggör flexibilitet, att tillmötesgå kunderna och på det sättet skapa sig en konkurrensfördel, säger Johanna Salmi.

Minskar riskerna

Factoring kan ske antingen med regress eller utan. Med det menar man att företagen kan välja om de behåller fakturarisken hos sig själva eller inte, alltså risken att kunden inte betalar.

Fördelen med att sälja hela fakturan är att man slipper riskerna för att kunden får betalningssvårigheter. Genom att sälja fakturan blir eventuella påminnelser eller indrivningsprocesser helt och hållet Norra Finans problem.

Ett företag som har mycket kunder i en viss bransch kan på det här viset också minska branschrisken, alltså begränsa exponeringen, genom att sälja av några fakturor. Samma sak gäller förstås för andra typer av risker, som till exempel utlandsexponering.

Fakturaköp som är gjorda på rätt sätt kan också få positiva effekter på ett bokslut.

Små och stora kunder

Bland Norra Finans kunder finns allt från små bil- och metallverkstäder till medelstora underleverantörer och börsbolag.

– Vi har ingen gräns nedåt men inte heller uppåt, eftersom vi har mycket goda partnersamarbeten där mera finansiering kan säkras vid behov, säger Dan-Ove Stenfors.

Bygg- och transportbolag tillhör kundgrupperna där behovet av kapital fortlöpande är stort. Samma sak gäller allt som tangerar infrastrukturbranschen, där mycket pengar hos många olika aktörer ska ut innan något kommer in.

– Till exempel skulle bygget av en batterifabrik i Vasa betyda att många olika typer av leverantörer och tjänsteutövare behöver lägga ut pengar, säger Dan-Ove Stenfors.

– Allt det här ska finansieras med långa löptider och då räcker inte alltid säkerheterna till för mer traditionell finansiering.

Samma typ av problematik är på många håll som bäst aktuell då det gäller råvaruinköp.

– Nu om någonsin är det viktigt att göra smarta inköp men också de ska finansieras, säger Dan-Ove Stenfors. Norra Finans hjälper speciellt nu också företag inom åkeri och transport som får tillfällig likviditetsbrist på grund av de höga bränslepriserna.

Kostar inget komma igång

Dan-Ove Stenfors säger att det för ett normalt upplägg inte finns några kostnader med att komma igång och påbörja en factoringtjänst hos Norra Finans.

– Våra kunder behöver inte ta på sig några investeringskostnader för att kunna sända fakturor till oss, säger han.

Norra Finans tjänster används också bara när de behövs. Kundföretagen bestämmer om hur de vill göra med varenda enskild faktura.

Kan sköta hela faktureringen

Norra Finans erbjuder även lösningar för att ta hand om kundföretagens hela faktureringsprocess. Inkassotjänster och företagsfinansiering, som direkta lån, tillhör också utbudet för långvariga kunder.

I Vasa hittas Norra Finans kontor på Storalånggatan 37. Dan-Ove Stenfors, som leder verksamheten där, är ändå mest ute på fältet så vill man ha tag i honom är det bättre att ringa (050-5212776) eller mejla: dan-ove.stenfors@norrafinans.co

Dan-Ove Stenfors fick för drygt ett år sedan uppdraget att starta upp verksamheten i Österbotten.

– Jag är så tacksam över bemötandet som vi fått, speciellt det senaste halvåret har det varit full rulle, säger han.

För att kunna möta den växande efterfrågan söker Norra Finans som bäst en person till som på deltid kunde stöda försäljningen i Österbotten.

 

 

Sälja mitt företags fakturor, hur går det till ?

Vi tillhandahåller olika finansiella tjänster. En av våra absolut mest populära tjänster är Fakturaköp, som ibland även kallas Factoring, där vi köper ditt företags fakturor. Läs mer om hur enkelt det är att komma igång med Fakturaköp och att ta nästa steg med ditt företag.

Att sälja fakturor är ett utmärkt sätt att finansiera tillväxten i ditt företag. Med våra fakturatjänster kan du snabbt och tillförlitligt förvandla fakturor till likvida medel och få friheten att fokusera på din egen kärnverksamhet. Vi tar även hand om all administration.

Många företagare är dessvärre inte helt medvetna om hur enkelt och smidigt det är att sälja fakturor. Vi vill härmed berätta om vår egen process som är väldigt transparent och tydlig. Allt sköts av våra professionella medarbetare där kundnöjdhet och högt förtroende styr hela verksamheten.

Hur säljer jag företagets fakturor?

Här följer en sammanställning på hur du går tillväga för att sälja företagets fakturor. I och med detta ser du till att kassaflödet är tillräckligt och du möjliggör bland annat nya investeringar.

Så här kommer du igång när du behöver sälja ditt företags fakturor och se till att ditt kassaflöde är tillräckligt i en föränderlig situation:

  • Kontakta vår försäljningsavdelning eller lämna oss dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig och kartlägger din situation. Att chatta med oss går också alldeles utmärkt.
  • Vi tar fram ett erbjudande och inleder därefter ett partnerskap.
  • När allt pappersarbete är klart är tjänsten omedelbart tillgänglig för dig.
  • Vår process är enkel och smidig. Som snabbast tar det bara en dag efter din första kontakt när tjänsten redan är tillgänglig.
  • Du betalar bara för tjänsten när du använder den. Vår prissättning är väldigt transparent.
  • När tjänsten väl är igång kan du skicka din faktura till oss på det för dig bekvämaste sättet: som e-faktura, via e-post eller via vår kundportal.
  • Vi levererar fakturan till slutkund och ansvarar för tjänsten under hela fakturans livslängd.
  • Vi finansierar fakturan åt dig och du får tillgång till pengarna direkt.
  • Slutkunden betalar till oss. Kundnöjdhet är av största vikt för oss och du kan vara säker på att vi tar hand om dina kunder lika bra som vi gör.

I nedanstående video ser du hela processen.

Är du intresserad av att veta mer om Fakturaköp och våra andra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. Ring oss direkt, skriv ett meddelande eller chatta med oss här på webbsidan.

Läs mer om vår tjänst fakturaköp.

Norra Finans – ett tryggt val för dina fakturor.

Besök vår LinkedIn sida